– Aneta Jarecka

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEZ
Plakat Jan Parandowski

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy dotyczącej Jana Parandowskiego - znawcy i popularyzatora kultury i literatury starożytnej. Jego "Mitologia" od dziesięcioleci znajduje się kanonie lektur szkolnych i przybliża świat antycznych wierzeń kolejnym pokoleniom Polaków.

Plakaty wystawowe wypożyczono z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Czytaj więcej Wystawa “Jan Parandowski”

Książki

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021.

Termin złożenia wniosku


Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy …

Czytaj więcej Wyprawka szkolna

Uczniowie odgrywający scenkę teatralną

Po raz dziesiąty akcja Narodowego Czytania połączyła społeczność placówek oświatowych naszego miasta i dała wyraz przywiązania do ojczystego języka i literatury. Była to również okazja do zaakcentowania niezastąpionej roli czytelnictwa w procesie wewnętrznego rozwoju każdego, kto po książkę sięga. Gospodarzami spotkania byli:  Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski oraz Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. …

Czytaj więcej Narodowe Czytanie “Moralności pani Dulskiej”

Zdjęcie budynku szkoły

Drodzy  Uczniowie, Szanowne Grono Pedagogiczne,
Rodzice i Pracownicy Szkoły

W nowym roku szkolnym 2021-2022 życzę ...

Uczniom - entuzjazmu do nauki i rozwijania swoich zainteresowań, a także nieprzerwanej  możliwości budowania relacji rówieśniczych w warunkach stacjonarnego nauczania.

Rodzicom -  sił i cierpliwości do wspierania rozwoju swoich dzieci.

Nauczycielom i …

Czytaj więcej Życzenia na początek roku szkolnego

Zdjęcie Marzeny Bieleckiej, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i doktora Krzysztofa Szczuckiego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, absolwenta I LO

W piątek (2 lipca 2021 r.) została podpisana umowa pomiędzy Marzeną Bielecką, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, a doktorem Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, absolwentem I LO. Umowa dotyczy objęcia honorowym patronatem klasy o profilu humanistyczno-prawnym w latach 2021-2025.Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach obejmujących, m.in.: warsztaty wprowadzające do prawa, …

Czytaj więcej Nowy patronat nad I klasą humanistyczną

I Liceum
Ogólnokształcące
w Elblągu

I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu to szkoła licząca ponad 70 lat. Mieści się w 150-letnim zabytkowym budynku od początku związanym z historią elbląskiego szkolnictwa średniego.

POZNAJ NAS