Podkomisarz Katarzyna Stankiewicz oraz aspirant Jakub Rokowski z Wydziału Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu spotkali się z naszymi pierwszymi i drugimi klasami.

Może się wydawać, że o cyberprzemocy powiedziano już nawet zbyt wiele. Okazuje się jednak, że skala problemu jest na tyle duża, że warto ostrzegać młodych ludzi przed następstwami udziału w czymś takim, jak i przed atakami cyberprzestępców.