logo I LO

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2021/2022 można pobrać:

– w gabinecie pedagoga ( w godzinach pracy pedagoga),

– z dyżurki szkolnej,

– oraz na stronie WWW.EPED.PL w module STYPENDIA

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku- sierpień 2021r.), dochody należy udokumentować zaświadczeniami (np. PUP, MOPS, wynagrodzenie za pracę ).

Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego w terminie od 01.09.2021r. do 15.09.2021r. (w godzinach pracy pedagoga).

                                                                        Pedagog Anna Koka