4 b brała wczoraj (11.09) udział w zajęciach laboratoryjnych dotyczących fizykochemicznych i toksycznych zanieczyszczeń powietrza odbywających się w Katedrze Chemii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

❗️Wyjazd uczniów sfinansowany został przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z funduszy pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej.

Zajęcia prowadził dr inż. Kazimierz Warmiński. Maturzyści mieli okazję zobaczyć jak rośliny, a konkretnie mniszek lekarski i stokrotka, reagują na zanieczyszczenia powietrza tlenkiem azotu (IV), którego spore ilości powstają podczas spalania paliwa.

Zaobserwowali też, jakie związki chemiczne powstają w trakcie spalania węgla brunatnego. Dowiedzieli się na temat aerozoli i pyłów, które występują w powietrzu np. PM10 czy PM2.5. Porównali jakość zaabsorbowanego powietrza podczas lata i zimy na sączku teflonowym. Wysłuchali również prezentacji Pani Dziekan dr Agnieszki Bęś na temat nowych kierunków pojawiających się w ofercie kształcenia UWM.