poczet sztandarowy I LO

Szanowni Współpracownicy, Uczniowie, Rodzice

Koniec roku szkolnego jest zawsze okazją do gratulacji, podziękowań oraz życzeń.
Rok 2022/23 był dla naszego Liceum naprawdę bardzo owocny w sukcesy naukowe, a także wspaniałe dokonania sportowe naszych uczniów. Jestem wdzięczna Gronu Pedagogicznego i Uczniom za podjęty trud oraz godne reprezentowanie I LO w różnorodnych olimpiadach i konkursach.

Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli pozytywną atmosferę szkolnej codzienności, ponieważ to ona sprawia, że stajemy się prawdziwie zżytą społecznością. Wdzięczność za to kieruję również do Rodziców, bo ich wkład przełożył się znacząco na klimat współpracy w naszej Szkole.

Życzę wszystkim udanych i słonecznych wakacji oraz bezpiecznych powrotów z podróży. Wierzę, że spotkamy się wszyscy wypoczęci, pełni sił i nowej energii, w pierwszym tygodniu września.

Wszystkiego najlepszego!
Marzena Bielecka