spotkanie uczniów I LO z p. Markiem Karasiewiczem

Uczniowie z 1a i 3f spotkali się dzisiaj z p. Markiem Karasiewiczem, starszym referentem w Departamencie Prawnymi Edukacji Prawniczej w Biurze Prezesa RCL. Tematem przewodnim był zawód prawnika – spektrum wyboru specjalizacji; stanowiska związane z prawem, ale nie wymagające ukończenia dokładnie tego kierunku studiów; blaski i cienie zajmowania się tą dziedziną wiedzy. Wszystko to w ramach współpracy i patronatu, którym objęta została nasza obecna pierwsza klasa o profilu humanistycznym.

Dziękujemy naszemu Gościowi!

spotkanie uczniów I LO z p. Markiem Karasiewiczem
uczniowie na wspólnym z zdjęciu z prawnikiem M. Karasiewiczem