prelegenci konferencji

21 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida odbyła się konferencja naukowa na temat: „FILOZOFIA EDUKACJI CYFROWEJ – od idealizmu do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre praktyki”, która była zorganizowana przez I LO w Elblągu, WSSE w Gdańsku i Bibliotekę Elbląską.  

W konferencji uczestniczyli uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, rodzice i przedsiębiorcy. Otwarcia konferencji dokonali: Wiktoria Mateusiak i Michał Bogdański uczniowie z klasy pierwszej o profilu biznesowym z I LO w Elblągu. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarzadzania dr Marii Lutsyk odczytała list JM Rektora WSSE do uczestników konferencji.  Głównym punktem konferencji była debata, którą poprzedził referat dr inż. Zygmunta Mietlewskiego i dr Romualda Zabrockiego zatytułowany „Einsteinowska myśl wychowania człowieka – ekonomia czasu paradygmatem cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych”.  Debatę poprowadził Rafał Gruchalski Redaktor Naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEl.pl. Tematem pierwszej części była „Diagnoza luki kompetencyjnej we współczesnym  paradygmacie edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych”, a udział w niej wzięli: Rafał Gruchalski, Bartłomiej Kołakowski, Anna Karbownik, Anastazja Mroczek, Sławomir Niecko, Karol Przybysz i Agata Skwira oraz wszyscy uczestnicy konferencji  obecni na sali. „ Ekonomia czasu paradygmatem cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych MODELE-INNOWACJE-DOBRE PRAKTYKI”, to temat drugiej części debaty, którą prowadził również Rafał Gruchalski, a jego rozmówcami byli:  Zygmunt Mietlewski, Bogusław Milusz, Karol Przybysz i Wojciech Puzdrowski.

Uczestnicy debaty poszukiwali  odpowiedzi na podstawowe pytania takie jak: Czy w centrum procesu edukacyjnego ulokowany jest uczeń/student wraz z swoją wizją świata, czy treści dydaktyczne i nauczyciel? Czy szkoła/uczelnia koncentruje pracę na zainteresowaniu ucznia/studenta?; Czy efekty uczenia się są źródłem motywacji, czy demotywacji, dla uczniów/studentów i nauczycieli/wykładowców? Co obnażyła pandemia z perspektywy rodzica, nauczyciela, ucznia/studenta, przedsiębiorcy?

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez Elbląską Gazetę Internetową PortEL.pl, Gazetę Dziennik Elbląski, Radio ESKA, Truso.TV i Przegląd Samorządowy POMORZE.

Dzięki Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu gospodarza miejsca konferencji całość spotkania można oglądać na FB Biblioteki Elbląskiej, a także przez Elbląską Gazetę Internetową PortEL.pl i Gazetę Dziennik Elbląski. Zachęcam do obejrzenia tego wydarzenia:

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie konferencji i przyczynili się do jej promowania w mediach społecznościowych i nie tylko. Dziękuję Wojciechowi Sójce z ZSG w Elblągu za zaprojektowanie plakatu i zaproszeń. Panu Wojciechowi Puzdrowskiemu za reklamę konferencji na bilbordzie. Serdecznie  W sposób szczególny dziękuję Dziennikarzom z Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl, z Gazety Dziennik Elbląski, z Truso.TV, z Radio ESKA i Przegląd Samorządowy Pomorze za promowanie konferencji. Dziękuję uczniom z klasy 1 d o profilu biznesowym z I LO za zaangażowanie w wyżej wymienione przedsięwzięcie. W sposób szczególny dziękuję panu dr inż.  Zygmuntowi Mietlewskiemu Prorektorowi z WSSE w Gdańsku za zaangażowanie w realizację konferencji. Dziękuję Karolowi Przybyszowi studentowi UG Wydziału Historycznego o Kierunku Religioznawstwo za udział w debacie i promowanie konferencji w Radio ESKA.

                                                dr Marzena Kosińska

Odsyłamy również do artykułów:

https://www.portel.pl/szkoly-i-uczelnie/chca-sie-uczyc-ale-tego-co-mlodziez-interesuje/128545

https://dziennikelblaski.pl/825588,Konferencja-naukowa-w-Elblagu-Tematem-filozofia-edukacji-cyfrowej.html

Każdy, kto chciałby odtworzyć przebieg konferencji, może to zrobić klikając w link:

https://www.facebook.com/events/331883115736579/