konferencja o Powstaniu Warszawskim
  1. rocznica Powstania Warszawskiego – elementem edukacji historycznej

11 kwietnia br. w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida odbyła się
konferencja naukowa zorganizowana z okazji zbliżającej się 80. rocznicy Powstania
Warszawskiego. I LO było jednym z organizatorów konferencji, w której uczestniczyli
również nasi licealiści.
Konferencja miała charakter otwarty – adresowana była do młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych – z naszej szkoły uczestniczyli uczniowie z klas: 2a, 3d i 4a.
Otwarcia konferencji dokonały: Wiktoria Mateusiak z I LO i Paula Banasik z ZSG w
Elblągu. Wystąpienia – referaty dotyczyły: Liczebności i uzbrojenia sił powstańczych i wojsk
niemieckich w Powstaniu Warszawskim (dr Bogusław Gałka prof. WSSE w Gdańsku),
Powstanie Warszawskie w Fotografii (mgr Piotr Czerepuk z Gdańska) oraz Szlak bojowy
Zgrupowania Radosław (mgr Daniela Sieczkowskiego z IPN w Gdańsku).
Powstanie Warszawskie – blaski i cienie to temat panelu dyskusyjnego, który
poprowadził dr hab. Piotr Niwiński prof. UG Wydziału Nauk Społecznych. Uczestnicy panelu
odpowiadali na pytania: prof. Bogusław Gałka z WSSE w Gdańsku – Jaki był sens militarny
Powstania? Ks. dr Andrzej Kilanowski z WSD w Elblągu – Życie duchowe w Powstaniu
Warszawskiem. Czy to prawda że w okopach nie ma ateistów? Mgr Daniel Sieczkowskiego z
IPN-u – jak wygląda upamiętnianie Powstania i Powstańców przez lata? Jak to wygląda w
XXI wieku? Czy już o nich powoli zapominamy? Aleksander Asenhajmer  I LO – jaki był
sens polityczny Powstania? Błażej Wasilewski II LO – Żołnierze Powstania kim byli?
Idealistami czy szaleńcami? Olga Werner III LO – Ofiary i zbrodniarze. Dlaczego walka
była tak brutalna? Dlaczego popełniono tak wielkie zbrodnie? Mateusz Tomaszewski IV LO
– Czy Powstanie zaistniało w pamięci społecznej? Czy to zjawisko wpłynęło jakoś na
postawy społeczne po 1945 roku? Pytanie kończące dyskusję skierowane zostało do
młodzieży – czy dziś, mając wiedzę obecną, na miejscu gen. Tadeusza Komorowskiego
„Bora”, podjąłbyś/podjęłabyś decyzję o wybuchu Powstania? W tym miejscu zachęcam do
zapoznania się z relacjami zapisanymi na stronach redakcji -mediów elbląskich:

Młodzież o warszawskim zrywie powstańczym (portel.pl)

 Z młodzieżą o cieniach i blaskach Powstania Warszawskiego (truso.tv)

Porozmawiajmy…o Powstaniu Warszawskim (truso.tv)

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom z I LO i z ZSG w Elblągu oraz pracownikom
Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu za wszelką pomoc w przygotowaniu
konferencji.
Dziękuję mediom elbląskim za objęcie patronatem tego wydarzenia – to dzięki waszej pracy i
obecności wiedza o Powstaniu Warszawskim – przetrwa w świadomości odbiorców i
sympatyków również waszych redakcji.


dr Marzena Kosińska