jesień
Ogłaszamy szkolny konkurs!

Skierowany do:
– UCZNIÓW oraz ich RODZICÓW (osobne kategorie uczestników)
Termin nadsyłania prac:
DO 26 listopada 2023 r.

REGULAMIN:

– tematyka/kategorie zdjęć:
1) JESIEŃ
2) KROPLE DESZCZU
– uczestnicy konkursu są podzieleni na dwie grupy: uczniowie oraz rodzice; nagrody będą przyznane osobno w każdej z grup,
– zdjęcia należy przesłać na adres:

konkursowo1lo@gmail.com

w nieprzekraczalnym terminie do 26.XI. 203 r. do godz. 24.00. (mail należy zatytułować: „Konkurs fotograficzny – imię, nazwisko, klasa (w przypadku ucznia),
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max 2 zdjęcia (do każdej kategorii); nie ma obowiązku nadsyłania prac na obie kategorie,
– przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz,
– uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz godzi się na opublikowanie zdjęć (dotyczy osób nagrodzonych) na stronie szkoły i szkolnych profilach społecznościowych,
– uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, iż ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej, na publikowanie tych zdjęć w mediach wskazanych przez organizatora konkursu – werdykt jury i nazwiska zwycięzców ogłoszone zostaną 30.XI. w czasie długiej przerwy (godz. 10.40) w bibliotece szkolnej; wtedy też wręczone zostaną nagrody [w przypadku rodziców nagrody przekazane zostaną za pośrednictwem dziecka].