logo I LO

Tradycyjnie, z okazji rozpoczynającego się kolejnego roku szkolnego, Minister Edukacji oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wystosowali listy skierowane do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Ich treść zawarta jest w poniższych załącznikach. Zapraszamy do zapoznania się.