uroczystość podsumowująca projekt "Mały ratownik"

„Mały ratownik” – funkcjonujący w ramach programu Bezpieczny Elbląg – to projekt, którego głównym celem było nauczenie najmłodszych elblążan podstaw udzielania pierwszej pomocy. Projekt realizowano we współpracy I LO (projekt prowadziła p. Angelika Romanik) i Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W trakcie zajęć symulowano scenki, dzięki którym uczniowie dowiadywali się o praktycznych aspektach związanych z:

  • pozyskiwaniem osób do pomocy,
  • umiejętnością zapewnienia bezpieczeństwa swojego i poszkodowanego,
  • określaniem stanu przytomności, oceną oddechu,
  • wykonywaniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej, posługiwaniem się defibrylatorem podręcznym AED,
  • stosowaniem u poszkodowanego pozycji bocznej (bezpiecznej) oraz innych – adekwatnie do stanu poszkodowanego.

Beneficjentami zajęć były dzieci z elbląskich przedszkoli (np. 5, 6, 10, 19, 33) i szkół podstawowych (np. 1, 3, 6, 8, 12, 15, 21) oraz ich nauczyciele.

W czasie uroczystego zakończenia projektu (18.03.2022 r.) nastąpiło również wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Pierwsza pomoc – ważna sprawa”, który skierowany był do uczestników projektu.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!