Klasa 2 B (profil biol -chem) wzięła udział w warsztatach laboratoryjnych dotyczących związków chromu i manganu na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Uczniowie wysłuchali również wykładu na temat „Alchemia superatomów”, podczas którego dowiedzieli się o idei ich tworzenia.

MINI WYKŁAD

Superatomy to stabilne klastery atomów lub cząsteczek, które tworzą odrębne, nowe struktury naśladujące właściwości innych atomów lub cząsteczek. Taki nowy analog (jeśli jest zbudowany z tańszych pierwiastków) mógłby być wykorzystany jako zamiennik droższego (którego zasoby są na wyczerpaniu) pierwiastka. Superatomy są obecnie przedmiotem intensywnych badań naukowych ze względu na swoje unikalne właściwości i struktury. Badania te pomagają zrozumieć zjawiska chemiczne zachodzące w superatomach i prowadzą do rozwoju nowych technologii. Jednym z dość oczywistych obszarów wykorzystania klasterów metali jest nanotechnologia. Superatomy są również używane do konstrukcji powłok hydrofobowych lub bakteriobójczych, a także jako nowoczesne sensory, luminofory czy też materiały stosowane w przemyśle elektronicznym, magnetycznym i zbrojeniowym (jako wysokoenergetyczne materiały). Superatomy, (takie jak: klastery boru i jego związki), znalazły zastosowanie w medycynie jako środki do terapii neutronowej. Jest to technika terapeutyczna, która wykorzystuje neutrony do niszczenia komórek nowotworowych. Ponadto, klastry metali, takie jak złoto, są stosowane w diagnostyce obrazowej, gdzie służą jako środki kontrastowe, które umożliwiają wizualizację układów biologicznych.

dr Leszek Lenart

Fascynujące!