Narodowe Czytanie 2023 w auli I LO

W tym roku ponownie spotkaliśmy się na miejskich obchodach Narodowego Czytania, by nasza rodzima literatura została na nowo odkryta i doceniona. Piękna powieść Elizy Orzeszkowej wybrzmiała dzięki zaangażowaniu wspaniałych młodych ludzi i ich nauczycieli.

Warto w tym miejscu przytoczyć uzasadnienie wyboru tegorocznej lektury. Prezydent RP napisał:

”To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.”

W sobotnim wydarzeniu (9 września), którego gospodarzami byli Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski oraz Dyrekcja I LO, udział wzięły aż dwadzieścia cztery elbląskie szkoły. Rolę konferansjerów pełnili maturzyści z I LO: Julia Kopania oraz Mateusz Małecki.

W programie spotkania przewidziano:

– przywitane uczestników i oficjalne rozpoczęcie wydarzenia,

– oglądanie prezentacji multimedialnej na temat autorki „Nad Niemnem”, jak i fragmentów ekranizacji dzieła Orzeszkowej,

– czytanie fragmentów powieści (przedstawicielka Urzędu Miejskiego – Inspektor Departamentu Edukacji p. Iwona Zapolska, przedstawiciele przybyłych szkół),

– występ artystyczny – w wykonaniu uczennicy I LO Aleksandry Kosacz (wykonała własną aranżację utworu Andrzeja Kurylewicza) ,

– prezentacja wystawy „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”,

– możliwość podstemplowania osobistych lub bibliotecznych egzemplarzy „Nad Niemnem” pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2023.

Uroczystości towarzyszył także happening uliczny z udziałem uczniów I LO, którzy – m.in. przy ulicy Elizy Orzeszkowej – głośno odczytywali tekst utworu zapraszając do tego chętnych elblążan.