podpisanie umowy z UG - nowy patronat

We wtorek  15. lutego 2022  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu a Uniwersytetem Gdańskim.

Dotyczy ono patronatu nad uczniami naszej szkoły w zakresie komunikacji społecznej i mediów, który obejmie Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG. Skierowany jest nie tylko do uczniów klas humanistycznych, ale do wszystkich, mających zacięcie dziennikarskie.

Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wykładowych na UG  w zakresie komunikacji społecznej i mediów oraz wydarzeniach organizowanych przez uczelnię: konferencjach  naukowych, konkursach wiedzowych i innych. 
Koordynatorami współpracy z ramienia uczelni są: profesor UG dr hab. Anna Lusińska oraz dr Dominik Chomik, ze strony I LO – mgr Lucyna Murawska.