W I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu podpisano niedawno umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, która objęła swym patronatem klasę pierwszą o profilu biznesowym. W ramach porozumienia, WSSE wyraziła gotowość do kooperacji w realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Celem partnerskiej współpracy – w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej i badawczej – jest realizacja wspólnych projektów dotyczących wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w tym zwłaszcza nauki o zarządzaniu i jakości.

W dniu podpisania umowy przez dyrektor liceum p. Marzenę Bielecką, tj. 28 października 2021 r., odbyło się również pierwsze  spotkanie licealistów z przedstawicielem uczelni – dr inż. Zygmuntem Mietlewskim prof. WSSE, który od wielu lat zajmuje się naukami ekonomicznymi. Jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny oraz twórcą nowatorskich rozwiązań, które mają na celu poprawienie efektywności,  wzrost zatrudnienia oraz ochronę pracowników przed utratą pracy. Profesor uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych,  przyczyniając się do transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką.

Dzięki podjętej współpracy uczniowie I LO będą uczestniczyć w szkoleniach, wykładach, konkursach i seminariach, a także debatach z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych
i gospodarczych.  Ma to być dla nich jedyna w swoim rodzaju okazja do dojrzałego
i świadomego podjęcia decyzji o kontynuowaniu edukacji w tym właśnie kierunku.