Zdjęcie Marzeny Bieleckiej, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i doktora Krzysztofa Szczuckiego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, absolwenta I LO

W piątek (2 lipca 2021 r.) została podpisana umowa pomiędzy Marzeną Bielecką, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, a doktorem Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, absolwentem I LO. Umowa dotyczy objęcia honorowym patronatem klasy o profilu humanistyczno-prawnym w latach 2021-2025.Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach obejmujących, m.in.: warsztaty wprowadzające do prawa, utrwalenie materiału z zakresu wiedzy o społeczeństwie w praktyce, debaty oksfordzkie oraz pomoc w wyborze studiów. Dla chętnych i wyróżniających się uczniów przewidziane są seminaria rozszerzające wiedzę prawniczą oraz spotkania z mentorem, praktykiem prawa, w trakcie których każdy słuchacz będzie mógł przedstawić swoje spostrzeżenia i omówić wątpliwości. Dziennik Elbląski umieścił artykuł na te temat – zainteresowanych odsyłamy tutaj. Dodatkową radością jest fakt, że obecny prezes RCL jest absolwentem naszego liceum i ta sytuacja ma dla nas ważny wymiar sentymentalny. 

Zdjęcia