uczestniczki konkursu "Bawmy się polszczyzną"

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 12 kwietnia 2022 r. został zorganizowany, dla trzyosobowych drużyn z klas ósmych szkół podstawowych, Międzyszkolny Konkurs „Bawmy się polszczyzną”.

Jego turnieju było motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim, promowanie umiejętności w zakresie zasad poprawnościowych języka polskiego, zachęcenie do posługiwania się piękną i poprawną polszczyzną na co dzień. Myślą przewodnią konkursu było credo mistrza polszczyzny – Juliusza Słowackiego, patrona szkoły, pełniącej funkcję organizatora: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Zasadniczym zadaniem turnieju było wyłonienie najlepszej w regionie elbląskim drużyny, która uzyska tytuł Mistrza Polszczyzny. Organizatorkami Konkursu były polonistki I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

W konkursie wzięło udział sześć drużyn z regionu elbląskiego:  Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu (w składzie: opiekun – Katarzyna Kurek Raszlińska, uczniowie: Helena Mierzejewska Marianna Rusińska, Wiktoria Piesik), Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu (opiekunowie – Ewa Wityk, Tatiana Zawicka; uczniowie: Natalia Stanek, Oliwier Wildenhain, Karolina Mrochem), Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu (opiekunowie – Agnieszka Michalska, Anna Rusińska, uczniowie: Aleksandra Kocięba, Miriam Majewska, Filip Nikołajuk), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu (opiekunowie: Ewelina Łomnicka, Dorota Iwanowska-Zych, Sylwia Baranowska, uczniowie: Kacper Brudek, Dominika Szalko, Lena Lewandowska), Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu (opiekun – Wanda Kazimierzowska, uczniowie: Amelia Wiktorowska, Agata Błaszczyk, Jan Romanowski), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim (opiekun – Anetta Witkowska, uczniowie: Kinga Just, Kamila Rychter, Agata Hofman).

Zadania konkursowe, z jakimi zmagali się uczniowie, miały różny stopień trudności, ale ze wszystkimi uczestnicy turnieju radzili sobie doskonale, wykazując ogromne zaangażowanie i skupienie. Polegały one m. in. na rozwiązaniu testu poprawnościowego, tworzeniu anagramów, określeniu źródeł humoru w zdaniach, grach językowych z zapożyczeniami, układaniu przysłów i objaśnianiu ich znaczeń. Wszystkie drużyny błyskawicznie wywiązywały się z zadań. Szranki konkursowe przebiegały sprawnie, w dobrym humorze i nastroju.

Laureatami I Konkursu „Bawmy się polszczyzną” – zdobywcami tytułu Mistrzów Polszczyzny zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu: Helena Mierzejewska, Marianna Rusińska, Wiktoria Piesik.

Na miejscu II znalazła się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu: Aleksandra Kocięba, Miriam Majewska, Filip Nikołajuk.

Miejsce III uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu: Natalia Stanek, Oliwier Wildenhain, Karolina Mrochem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Tekst: Adrianna Adamek-Świechowska