budynek I LO w Elblągu

Zdjęcia uczniów, którzy w roku szkolnym 2024/2025 dostaną się do klas pierwszych muszą być dostarczone do 4 września 2024 r. do sekretariatu szkoły na nośniku danych (pendrive) wg wytycznych przedstawionych poniżej.

Wytyczne dotyczą również zdjęć uczniów, którzy ubiegają się po 12 lipca 2024 r. o duplikat legitymacji.