W dniach 26-27.09 klasa 1f uczestniczyła w wycieczce integracyjnej do Łodzi.

Pierwszego dnia odbyliśmy dwugodzinny spacer po Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, który jest jednym z największych ogrodów w Polsce, jego całkowita powierzchnia wynosi 67 ha. Ogród ma charakter parkowo-leśny. Krajobraz urozmaica 12 sztucznie usypanych wzgórz obłożonych granitowymi, wapiennymi i piaskowcowymi blokami skalnymi.
Następnie 4-godzinny spacer ulicami Łodzi wraz z  przewodnikiem opowiadającym o wielokulturowości Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kultury żydowskiej oraz wpływu osadników pochodzenia żydowskiego na rozwój przemysłowy miasta.


Dzień drugi zaczęliśmy od wizyty w EC1-Miasto Kultury Łódź. Centrum Nauki i Techniki to  największa pod względem powierzchni tego typu placówka w Polsce.  W EC1- zwiedziliśmy trzy ścieżki edukacyjne. Pierwsza z nich dotyczyła przetwarzania energii, druga rozwoju wiedzy i cywilizacji, a trzecia pozwala zgłębić tajemnice mikro- i makroświata.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Miasta Łodzi, które zajmuje się gromadzeniem i prezentowaniem zbiorów poświęconych historii Łodzi i jej mieszkańców, badaniem dziejów miasta, a także upowszechnianiem wiedzy o jego przeszłości oraz współczesności. W polu zainteresowań instytucji mieści się zarówno przemysłowe dziedzictwo miasta, jego wielokulturowa tożsamość, architektura, sztuka i rzemiosło, jak i kultura popularna, sport oraz zwyczaje życia codziennego. Główną siedzibę Muzeum stanowi położony w sercu Łodzi dawny Pałac rodziny Poznańskich.

Polska jest piękna i ciekawa!