uczniowie manifestują sprzeciw wobec rasizmu

Warto o tym rozmawiać, warto dawać wyraz swoim poglądom na temat rasizmu ‼️

Dzisiaj społeczność I LO włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową.

Część z nas manifestowała swoją opinię poprzez naklejenie na ubranie hasła “rasizm to zło”.

Byliśmy widoczni na szkolnych korytarzach!

I jeszcze – ku refleksji – cytat z Ryszarda Kapuścińskiego (“Imperium”):

“Światu grozą trzy plagi, trzy zarazy.

Pierwsza – to plaga nacjonalizmu.

Druga – to plaga rasizmu.

Trzecia – to plaga religijnego fundementalizmu.

Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność.”

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.