logo I LO

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września.

Klasy I zapraszamy do auli szkolnej

o godzinie 10.30 klasy: 1a, 1b, 1c, 1d

o godzinie 11.30 klasy: 1e, 1f, 1g (czyli obie politechniczne oraz ekonomiczna)

Klasy II, III i IV spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych o godzinie 9.00.

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą:

KLASA               SALA                          

1A                        52

1B                         22

1C                         24

1D                        45

1E                       54

1F                         46

1G                        64

2A                        8

2B                         67

2C                         41

2D                        49

2E                         36

2F                         23

2G                        65

3A                        48

3B                         47

3C                         60

3D                        7

4A                        55

4B                         62

4C                         63

4D                        33