logo I LO

ZARZĄD SU (kadencja 2022-2023)

Mateusz Małecki (kl. 3B) – Przewodniczący Zarządu SU

Klaudia Basarab (kl. 2D) – Wiceprzewodnicząca Zarządu SU

Aleksandra Malinowska (kl. 3C)- Członek Zarządu SU

Igor Kaźmierczak (kl.1C) – Członek Zarządu SU

ZARZĄD SU (kadencja 2021-2022)

Mateusz Małecki (kl. 3B) – Przewodniczący Zarządu SU

Julia Grzelak (kl. 4A) – Wiceprzewodnicząca Zarządu SU

Oliwier Jaśniewski (kl. 4D) – Członek Zarządu SU

Julia Kopania (kl. 3A) – Członek Zarządu SU

Katarzyna Mital (kl. 2B) – Członek Zarządu SU

Przemysław Mróz (kl. 4A) – Członek Zarządu SU

Sebastian Okupski (kl. 2B) – Członek Zarządu SU

ZARZĄD SU (kadencja 2020-2021):

Oliwia Wróblewska (kl. 3F) – Przewodnicząca Zarządu SU

Jakub Turczak (kl. 3F) – Wiceprzewodniczący Zarządu SU

Bartosz Bloch (kl. 3F) – Członek Zarządu SU

Dominika Cuprych (kl. 3I) – Członek Zarządu SU

Małgorzata Czkuj (kl. 3I) – Członek Zarządu SU, Przewodnicząca Rady Wolontariatu SU

Oliwier Jaśniewski (kl. 3D) – Członek Zarządu SU

Mateusz Kłosiński (kl. 3H) – Członek Zarządu SU

Pliki