Nasze humanistyczne klasy dostały dzisiaj (22.09.2023) szansę spotkania z dwiema z pisarkami – Martą Fox oraz Mirką Szychowiak. Możliwość dialogu, ale też słuchania o sprawach ważnych (o budzeniu ludzkich serc za sprawa słowa pisanego, o procesie twórczym) była cennym doświadczeniem.

Wszystko to za przyczyną Festiwalu Literatury Wielorzecze. W ramach tego wydarzenia jego uczestniczki odwiedzają elbląskie szkoły. Zostaliśmy wyróżnieni, za co serdecznie dziękujemy organizatorom festiwalu.

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Wszystkie reakcje:

2929