Sprzątamy Świat

17 września 2021 roku młodzież z klasy biologiczno-chemicznej (III H) oraz humanistyczno-prawnej (I A) I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu wzięła udział w sprzątaniu terenu położonego przy rzece Elbląg, partycypując w ten sposób w 28. edycji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021”. Tegoroczne wielkie sprzątanie naszej planety zostało opatrzona hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”, które jest parafrazą Kartezjuszowego „Cogito ergo sum” – „Myślę więc jestem”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz zachęcenie ich do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

To również propozycja do zmiany swoich nawyków w codziennym życiu, głównie przez ograniczenie wytwarzania niepotrzebnych odpadów.

Akcję rozpoczęto od pogadanki dotyczącej ochrony środowiska, zasad bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci oraz przypomniano postać inicjatorki tej Akcji w Polsce – Miry Stanisławskiej-Meysztowicz. Sprzątającym dopisała słoneczna pogoda, a dzięki wrodzonej chęci rywalizacji uczniów I LO oraz ich aktywnej postawie udało się zebrać 21 worków śmieci.

Młodzież zakończyła akcję około godziny 13.00 z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.  Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości nad rzeką Elbląg.

                                                                                          dr Leszek Lenart