sprzątanie świata 2023

Od kilkunastu lat uczniowie I LO aktywnie uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Klasom biologiczno-chemicznym szczególnie bliskie jest dbanie o to, by jak najdłużej nasza planeta pozostała czysta i zdrowa.

W miniony piątek klasa 3b wysprzątała tereny nad rzeką Elbląg oraz okolice budynku naszej szkoły. Młodzież została zapoznana z wstydliwą historią zaśmiecenia natury oraz z postacią inicjatorki tej Akcji w Polsce Mirą Stanisławską-Meysztowicz. Nad klasą i zrozumieniem idei sprawy czuwał dr Leszek Lenart.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz zachęcenie ich do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To również propozycja zachęcająca do zmiany nawyków w codziennym życiu oraz dbania o najbliższe otoczenie.