Drodzy Rodzice i Uczniowie

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki tej współpracy udało się wesprzeć kilkunastu fantastycznych uczniów I LO.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady i kryteria dotyczące stypendium. Tłumaczymy również, jak można (mając dobrą sytuację finansową) pomóc nam, byśmy mogli zafundować stypendium większej grupie uczniów.

Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium.

Kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,
  • Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Na co można wydatkować uzyskane stypendium?

Opłaty za zajęcia dodatkowe podręczniki, książki naukowe, artykuły malarskie, zakup instrumentów muzycznych,, sprzęt sportowy i odzież sportowa, wycieczki szkolne, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne; sprzęt komputerowy, opłaty rekrutacyjne na studia (max 2), dojazdy do szkoły/na zajęcia, internet w miejscu zamieszkania oraz inne uprzednio uzgodnione z Fundacją.

Wnioski stypendialne należy wypełniać w wersji on-line (ostateczny termin to 30 września), po uprzednim przeszkoleniu przez p. Małgorzatę Krasowską.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku (po upewnieniu się o faktycznym spełnianiu ustalonych kryteriów) proszone są o napisanie wiadomości do p. Krasowskiej poprzez dziennik Librus.

W załącznikach do niniejszego artykułu znajdują się: wzór wniosku o stypendium, zasady dokumentowania dochodu wraz ze wzorem oświadczenia o dochodach.

PROSIMY O WPŁATY – każda złotówka ma znaczenie i sens

Osoby zainteresowane wsparciem uzdolnionej młodzieży z I LO – poprzez dowolne i dobrowolne wpłaty na subkonto stypendialne naszej szkoły – z góry dziękujemy i gwarantujemy, że te pieniądze zostaną wykorzystane w najlepszy możliwy sposób. Stawiamy na inwestowanie w rozwój i pasje młodych, fantastycznych ludzi!

Numer subkonta I LO:

83109000049149000000000436

Tytuł przelewu:

Stypendia w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu

Kwota zebrana do 19 września ulegnie podwojeniu – dzięki dofinansowaniu Fundacji – dlatego bardzo nam zależy na każdej podarowanej złotówce!