Filip Gralewicz

Za zeszłoroczne wyniki w nauce (najlepsze w I LO) oraz sukcesy w ogólnopolskich konkursach nasz uczeń – Filip Gralewicz (profil matematyczno-informatyczny) – został wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni!

Gratulacje przesyłamy również Rodzicom!

Ps. Starszy brat Filipa również był chlubą naszego Liceum.