wycieczka do Poznania - uczestnicy

Klasy biologiczne 2b i 3b dnia 10 stycznia uczestniczyły w wycieczce, której celem było zwiedzanie wystawę Body Worlds w Poznaniu. Wyprawa do stolicy Wielkopolski była zatem podróżą w głąb ciała ludzkiego, wejściem w rytm cyklu życia człowieka.

Zwiedzanie wystawy Body Worlds zatytułowanej „Cykl życia” było sposobem na pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat anatomii człowieka i procesów rządzących życiem. Przewodnikami wystawy byli studenci medycyny, którzy dzieli się swoją wiedzą z młodszymi adeptami sztuki lekarskiej. Oprócz walorów edukacyjnych, związanych z projektowanym kierunkiem studiów i zawodem uczniowie klas biologiczno-chemicznych zyskali wiedzę o podłożu procesów związanych z życiem człowieka, a wiec praktyczną orientację na temat instrukcji obsługi ciała, aby zachować jak najdłużej sprawność i witalność.

Poszczególne stanowiska na wystawie prowadziły zwiedzających od poczęcia po narodziny, następnie dzieciństwo, dorastanie, młodość, dojrzałość, aż do starości. Eksponaty ukazywały prostotę, a zarazem złożoność ludzkiego ciała, kruchość, a zarazem wytrzymałość, dotyczyły rozmaitych chorób, które dotykają człowieka, a także wskazań dotyczących ich leczenia.

Wystawa pozwoliła zapoznać się z wiedzą, jak funkcjonuje ciało, jak je poznawać, chronić, jakiego ryzyka nie podejmować. Nakreślone zostały horyzonty, jak zachować siły witalne i niezależność wobec chorób, w jaki sposób wykorzystać potencjał, tkwiący w ciele człowieka. Zostały też ukazane granice nieprzekroczone dotąd w poznaniu ciała, a więc problemy, które przyczyniają się do przedwczesnej śmierci organizmu.

Można rzec, że tematem wystawy było starzenie się człowieka, bo wraz z poczęciem istota żyjąca wchodzi w niepowstrzymalny rytm procesów prowadzących do degeneracji. Starzenie bowiem to długi proces biologiczny, który przebiega stopniowo. Mimo nakreślenia okoliczności spowalniających ten proces wystawa ujawniała niezbywalną prawdę życiową, że zjawisko starzenia się, w tym przyśpieszających ten proces chorób nie zostały jeszcze w stopniu zadowalającym zbadane. Niemniej z pewnością pozwoliła zbliżyć się do tej problematyki.

Tekst: Adrianna Adamek-Świechowska