stypendia UM dla wybitnych uczniów

W trakcie uroczystego spotkania w Ratuszu Staromiejskim (22.XI) wręczono Stypendium Prezydenta Miasta Elbląg dla wybitnie zdolnych uczniów.

Młodzi ludzie, których uhonorowano, musieli wykazać się tym, że: 1) ukończyli ósmą klasę i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,8 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Pamiątkowe dyplomy oraz stypendium w kwocie 1000 zł otrzymało 25 osób.

Wśród uczniów I LO mamy aż 10 takich stypendystów:

Szymon Grzybowski

Lena Januszkiewicz

Ewa Kobylińska

Antoni Krasowski

Apolonia Owczarek

Antonina Pancewicz

Anna Paradowska

Dawid Pękala

Sandra Rakowska

Milena Śliwińska

Jesteśmy z Was bardzo dumni! Gratulujemy! To piękne uwieńczenie Waszej ciężkiej pracy.