Z racji tego, że mamy w naszym liceum klasy o profilu humanistyczno – prawnym, rozpoczęliśmy w tym roku współpracę z elbląskim Sądem Okręgowym.

Dzięki uprzejmości sędzi Katarzyny Słyś klasy te miały możliwość uczestniczenia w kilku rozprawach sądowych. Pierwsza z nich dotyczyła kradzieży z włamaniem, druga nie stawienia się skazanego w zakładzie karnym, a trzecia – narkomanii.

Poza uczestniczeniem w rozprawach młodzież poznała niektóre tajniki pracy sędziego, prawa oskarżonych i świadków.

Przesyłamy ogromne podziękowania dla Pani Sędzi!

To było niezwykłe doświadczenie!