logo programu Uranium

Celem Programu Uranium Supporting Cooperation With High Schools jest wspieranie współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB.

W ramach programu URANIUM Politechnika Gdańska zapewniła naszym uczniom wykłady, ćwiczenia, warsztaty komputerowe oraz konkurs matematyczny. Niektóre wydarzenia przybrały wersję on-line, ale większość polegała na naprzemiennych wizytach w PG i I LO.

Comiesięczne (trwają od kwietnia 2021 r.) spotkania z wykładowcami miały swoje konkretne tematy:

1. „Wirtualny spacer po Politechnice Gdańskiej”,

2. „Trygonometria – nic prostszego”,

3. „Zastosowanie oprogramowania GeoGebra do wizualizacji matematyki”,

4. „Matematyka w informatyce – matematyka dyskretna”,

5. „Matematyka w technice – metoda Gaussa – Jordana”,

6. „Matematyka w fizyce – Skalary – nie tylko ryby. Wektory – nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje zakaźne czy też materiał biologiczny”,

7. „Soroban – liczydło japońskie”,

8. „Tangramy nie tylko w GeoGebrze”,

9. „Konkurs – matematyka w komiksie czy komiks w matematyce”.

Szkolną koordynatorką programu jest p. Agata Jakubczyk.