Wybory Trójki Klasowej w 1b

Wrzesień jest czasem konstruowania samorządów klasowych w klasach pierwszych. W gronie nowych grup klasowych wyłania się aktywna reprezentacja klasy. Klasa 1B potraktowała wyzwanie z powagą i odpowiedzialnością, przeprowadzając  demokratyczne wybory,  poprzedzone debatą kandydatów na wzór dysputy prezydenckiej.

Dyskusja była sposobnością do określenia oczekiwań, sprecyzowania planów i zamiarów, jak też wskazania zadań i kompetencji samorządu klasowego. Podczas debaty można było określić mocne strony kandydatów, wyłonić te cechy, które pozwalają najlepiej pełnić funkcje w samorządzie i w pełni odpowiedzialnie za jakość życia klasowego.

Wybór reprezentanta klasy przebiegał w ożywionej atmosferze polemik i wyzwań problemowych. Wszyscy kandydaci zaprezentowali niezbędne cechy do tego, by podjąć obowiązki przewodniczącego Samorządu Klasowego:  stanowili wzór kultury i odpowiedzialności, gotowość do organizacji przedsięwzięć klasowych, reprezentowania klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych, występowania z inicjatywą organizacji imprez klasowych i wyjazdów, rozstrzyganiu problemów, wspieraniu członków klasy w sytuacjach trudnych.

Dokonanie wyboru nie było łatwe w klasie 1b,  gdyż wszyscy kandydaci: Natalia Grunt, Natalia Konończuk, Zuzanna Reiss, Katarzyna Mital i Sebastian Okupski wyrazili świadomość sprostania umiejętności kierowania zespołem,  umiejętności prowadzenia dyskusji,  umiejętności nawiązywania współpracy i dialogu z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły,  pracowitości i bezinteresowności,  poczucia odpowiedzialności,  systematyczności i obowiązkowości,  wysokiej kultury osobistej,  dobrego, godnego naśladowania zachowania i okazywania szacunku wobec innych.

Jednak po trudach debaty, poprowadzonej sprawnie i szarmancko przez Michała Szady, udało się funkcję przewodniczącej samorządu klasowego objąć Katarzynie Mital, która błyskawicznie przystąpiła do swoich zadań.  

                                                                          Adrianna Adamek-Świechowska