doświadczenia chemiczne

Klasa 4B w akcji!

Miareczkowanie – chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na kontrolowanym dodawaniu np. z biurety roztworu o znanym stężeniu, tzw. titranta, do roztworu badanego zawierającego analit. Obserwacja zmian zachodzących podczas procesu pozwala określić stężenie danej substancji w analicie.

Nie poszło nam bezproblemowo, ale następnym razem będzie lepiej!🤓