Wodorotlenek miedzi był znany jako substancja odkąd ludzie zaczęli wytapiać miedź i brąz, czyli ok. 5000 lat przed naszą erą. Jako pierwsi produkowali go prawdopodobnie alchemicy. Mieszano ług z witriolem miedzi (sinym kamieniem) według tradycyjnej terminologii. Obie substancje były znane od starożytności.

Na zdjęciach uwieczniono uczniów 3B, którzy poznawali właściwości tego związku chemicznego na zajęciach chemii laboratoryjnej. Uczniom towarzyszył i wprowadzał w arkana chemii dr Leszek Lenart.