W Kielcach odbył się XXXVI Międzynarodowy Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego (19-22 października 2023). Elbląski Słowak reprezentowały, w konkursach Wiedzy o Patronie oraz Recytatorskim, uczennice Martyna Pałaszewska z 3b i Olga Czurakowska z 3a. Dziewczyny przygotowały się do tego pod opieką pani Adrianny Adamek-Świechowskiej (polonistka był również inicjatorką wyjazdu do Kielc). Wyprawa w Świętokrzyskie była okazją do wizyty zlotowiczów z Polski, Ukrainy i Czech w Pałacyku Henryka Sienkiewicza – akurat w dniu 65-lecia utworzenia Muzeum Sienkiewicza. Wyjątkowym momentem było spotkanie z prawnuczką Anną Dziewanowską w Sienkiewiczówce!

dr Adrianna Adamek- Świechowska