Zdjęcie budynku szkoły

Drodzy  Uczniowie, Szanowne Grono Pedagogiczne,
Rodzice i Pracownicy Szkoły

W nowym roku szkolnym 2021-2022 życzę …

Uczniom – entuzjazmu do nauki i rozwijania swoich zainteresowań, a także nieprzerwanej  możliwości budowania relacji rówieśniczych w warunkach stacjonarnego nauczania.

Rodzicom –  sił i cierpliwości do wspierania rozwoju swoich dzieci.

Nauczycielom i Wychowawcom –  radości z pracy i kreatywnego podejścia do nowych wyzwań.

Pozostałym Pracownikom szkoły życzę spokojnej i efektywnej pracy.

                                       Marzena Bielecka

                    Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego