… z którymi uczniowie z klasy 2D i 3A zapoznali się podczas wykładu w Bibliotece Elbląskiej.

W ramach kontynuacji współpracy I LO w Elblągu z WSSE z Gdańska 8 listopada br. odbył się wykład prof.  Bogusława Gałki w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida. W wykładzie uczestniczyli licealiści z elbląskich szkół w tym również uczniowie z klasy 2D o profilu biznesowym i uczniowie z klasy 3A o profilu humanistycznym. Mowa dotyczyła nie tylko podatków, które są głównym źródłem dochodów państwa, ale również kwestii etycznych i duchowych jako wartości, które są niezbędne i regulują życie jednostki. Na zakończenie spotkania Profesor zapoznał licealistów i wręczył uczniom 10 przykazaniami myśli ekonomicznej. Pozwolę sobie przytoczyć kilka z nich:  

1. Wiara w sukces jest punktem wyjścia dla wszelkiego bogactwa.

2. Nie oglądaj się za siebie – patrz w przyszłość. […]

8. Wszelkiego rodzaju stopnie powodzenia polegają na odwadze fizycznej i duchowej. […].

                                                                  dr Marzena Kosińska

\