logo I LO

100-lecie Odzyskania Niepodległości:

http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/12040-100-lat-po-odzyskaniu-niepodleglosci

https://www.portel.pl/spoleczenstwo/obyscie-nigdy-nie-musieli-walczyc-o-polske/104400

http://olsztyn.tvp.pl/36835337/lekcja-historii-i-patriotyzmu-w-stulecie-odzyskania-niepodleglosci

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/polacy-100-lat-po-odzyskaniu-niepodleglosci/104028

http://www.bibliotekaelblaska.pl/news/drogi-do-niepodleglosci-konferencja-dla-mlodziezy.html

http://www.elblag.eu/index.php/180-pressroom

http://www.ko.olsztyn.pl/2017/12/01/kalendarium-wydarzen-w-roku-dla-niepodleglej/

http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/11924-polacy-100-lat-po-odzyskaniu-niepodleglosci

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dnia 17 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Elbląskiej odbyła się konferencja pt. DROGI DO NIEPODLEGLOŚCI. Organizatorami tego wydarzenia było I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Pan Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg.

Patronatem medialnym w/w wydarzenie objęły elbląskie media: Radio ESKA, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEL.pl oraz Truso. TV.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar”.

Natalia Oleksy i Bartłomiej Firlej – tegoroczni maturzyści z I LO w Elblągu powitali wszystkich uczestników konferencji. Pośród licznie przybyłych zaproszonych gości był Pan Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w Olszynie i Pani Małgorzata Adamowicz Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Pani Małgorzata Hochleitner Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania 
i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W imieniu Pana Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląg zabrała głos Pani Małgorzata Sowicka Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Elblągu. W konferencji uczestniczyła także licznie przybyła młodzież wraz z nauczycielami z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Prof. Piotr Niwiński opowiadał o Fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego Efekt Polski Niepodległej, a dr Piotr Gawryszczak zaprezentował wykład dotyczący Walk 4 Pułku Piechoty Legionów na Lubelszczyźnie i Wołyniu w latach 1915-1916.  Dr Tomasz Gliniecki przypomniał Jak świętowaliśmy pamięć o Niepodległej?

            Druga część to panel dyskusyjny na temat Polacy 100 lat po odzyskaniu niepodległości, który prowadził Pan Rafał Gruchalski Redaktor Naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl. Jego rozmówcami byli: Jacek Bury, Piotr Gawryszczak, Andrzej Kilanowski, Tomasz Gliniecki, Piotr Niwiński oraz obecni uczestnicy konferencji 
tj. zaproszeni goście i młodzież z elbląskich szkół. Dyskutowano o Polsce i Polakach po odzyskani niepodległości (1918). To, co nas łączy, to między innymi wspólna historia, kultura, język, tradycja – wartości, nad którymi warto jeszcze raz pochylić się.

Pan Jacek Bury odwołałsię między innymi do II Rzeczpospolitej. Dla mnie jest to najpiękniejsza Polska(…) Z perspektywy oczywiście czytelnika i autora własnej wyobraźni. (…). Ten świat generował (…) ciekawe pokolenie. (…)Młodych ludzi takich jak Wy (…). Prof. Piotr Niwiński uznał, że te 100 lat powinno uświadomić nam, (…) jak bardzo ważna jest niepodległość, (…) ważna jest wolność (…)Dbać o Niepodległą, strzec Ją, by już nigdy Jej nie utracić. Dr Piotr Gawryszczak wskazał na patriotyzm. Uczyć i pracować dla Polski to rzeczywistość (…)Ks. dr Andrzej Kilanowski podkreślił takie wartości, jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. (…). Chciałbym dodać:wdzięczność, przyzwoitość, ekonomia, sport, dystans (…) wiara w siebie. (…). Jesteśmy, tak jak każdy naród w Europie czy na świecie, wyjątkowi. Jesteśmy wyjątkowi w tym, że jesteśmy tu (…), wiem to na pewno (…). Mamy prawo (wyjechać). Mamy prawo (…) wyboru. Dr Tomasz Gliniecki zwracał uwagę na wartość pracy ponadnormatywnej (…) na rzecz swojej społeczności, swojego narodu, swojego państwa. (Praca) jest być może dla nas tą wspólną nicią patriotyzmu – już między pokoleniami rozumiana. Chciałbym, aby tak było, abyśmy budowali tę Polskę najlepiej jak umiemy.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie – przygotowanie tej konferencji bardzo dziękuję.

Marzena Kosińska