warsztaty dla liderów profilaktyki

I LO bierze udział w ogólnomiejskim projekcie “Młodzieżowi liderzy profilaktyki”. Aż sześć naszych zespołów klasowych miało szansę przejść trening zachowań asertywnych i redukcji stresu. Ćwiczyli aktywne słuchanie, omawiali zasady dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Kto tylko chciał – ten na pewno skorzystał!😀👍

Zajęcia zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Elblągu.