W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Elbląg do ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej poświęconej problemom depresji wśród dzieci i młodzieży zachęcamy rodziców i młodzież do zapoznania się z materiałami opublikowanymi na stronie kampanii:

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminamiastoelblag/

Idea akcji opisana jest w załączonym dokumencie.

Pliki