graficzka konferencji studenckiej ANS

Celem konferencji, zorganizowanej przez elbląską Akademię Nauk Stosowanych, byłą wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystywania matematyki w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego. Uczestniczyli w niej m.in. nasi licealiści (klasa 2D).

Program konferencji

10.00 – Otwarcie konferencji i wystąpienie Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni

10.10 – Halina Różewicz-Książkiewicz, absolwentka Wydziału Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku w Pracowni Pana Profesora. Juliusza Studnickiego, mgr inż. Daria Rybarczyk, Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu

           „W cieniu matematyki”

10.25 – Patryk Pieczarka, Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu

          „Systemy liczbowe”

10.40 – Dominika Rodziewicz, Instytut Informatyki Stosowanej  ANS w Elblągu

         „Fraktale w codziennym życiu, czyli jak matematyka może stać się sztuką “

10.55 – przerwa

11.10 – Przemysław Radziewicz, Instytut Politechniczny ANS w Elblągu

          „Logika matematyczna i sterowanie”

11.25 – Pola Gracz i Ada Gracz, Instytut Pedagogiczno-Językowy  ANS w Elblągu

         „Matematyka w sztuce”

11.40 – Karolina Barańska, Martyna Białek, Aleksandra Brandt, Aleksandra Szeluga, Magdalena Mucińska, Małgorzata Balik, Studenci II roku kierunku: pedagogika II stopnia w zakresie wczesna edukacja, Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu

         „Fitness mózgu z photonami

11.55 – Uroczyste zamknięcie konferencji – dr Agata Rychter, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu