logo konkursu dla klas ósmych

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH „SŁOWAK” – rok szkolny 2022/2023 (od 28 kwietnia do 20 maja 2023)

DRUGA EDYCJA!

 1. Organizator konkursu – I Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego w Elblągu. Konkursu interdyscyplinarny online „Słowak” organizowany przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego w Elblągu.
 • Termin – od 28 kwietnia do 20 maja 2023, w tym terminie będą aktywne pytania online dla zainteresowanych uczniów.
 • Celem konkursu jest:
 • propagowanie nauk przyrodniczych, a w szczególności fizyki, chemii, biologii, geografii wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych.
 • możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z uczniami z innych szkół,
 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy obejmującej i poszerzającej treści podstawy programowej z w/w. przedmiotów
 • Przebieg konkursu
 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
 •  konkurs odbywa się online z wykorzystaniem platformy Testportal,
 • czas trwania testu online – 44 minuty,
 • uczestnicy konkursu korzystają z zamieszczonego na stronie internetowej szkoły linku do testu z pytaniami przygotowanymi przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (nauczyciele: Agata Jakubczyk, Leszek Lenart, Ewa Cygan-Sidorkiewicz, Cezary Alaszkiewicz)
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły