Tymoteusz Maleńczyk

Dzielimy się z Wami świetną wiadomością:))). Jury XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2021 wydało swój werdykt po przeczytaniu prac 434 autorów z całej Polski, którzy nadesłali w sumie 1104 utwory liryczne i prozatorskie. Laureatami przeglądu zostało stu autorów, którzy wyróżnili się “oryginalną konstrukcją literackiej rzeczywistości oraz ciekawym przekazem wizji świata.”

Nasz;) Tymoteusz Maleńczyk znalazł się wśród grona Wyróżnionych, czego mu serdecznie gratulujemy!!! Prozę Tymoteusza wysyłaliśmy jeszcze w czerwcu, a wyniki Przeglądu ogłoszono kilka dni temu.

Tymoteusz Maleńczyk