logo I LO

Komisja Rekrutacyjna I LO jest do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 8.00-15.00.

Osoby, które oznaczyły naszą szkołę jako swój pierwszy wybór, powinny dostarczyć do nas – najpóźniej do 12 lipca 2023 roku do godziny 12.00. – następujące dokumenty (najlepiej cały komplet; od 6 lipca, ponieważ wtedy uczniowie otrzymują zaświadczenia o wynikach egzaminu):

  • oryginał świadectwa oraz jego kserokopię (poświadczoną “zgodne z oryginałem”) – komisja zdecyduje na miejscu o tym, który dokument zatrzyma,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu (liczy się jedynie egzemplarz odebrany ze szkoły podstawowej; PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ Z WŁASNYMI WYDRUKAMI DOKONANYMI Z SYSTEMU!),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia).

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z terminarzem i zasadami postępowania rekrutacyjnego, które znajdują się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA 2023.