16 września 2022 roku młodzież z klasy biologiczno-chemicznej (III B) I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu wzięła udział w sprzątaniu terenu położonego przy rzece Elbląg, partycypując w ten sposób w 29 edycji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2022”. Tegoroczne wielkie sprzątanie naszej planety zostało ogłoszone pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz zachęcenie ich do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

To również propozycja do zmiany swoich nawyków w codziennym życiu, głównie przez ograniczenie wytwarzania niepotrzebnych odpadów.

Akcję rozpoczęto od pogadanki dotyczącej ochrony środowiska, zasad bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci oraz przypomniano postać inicjatorki tej Akcji w Polsce – Miry Stanisławskiej-Meysztowicz.

Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości nad rzeką Elbląg.

dr Leszek Lenart