logo I LO

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem stypendium szkolnego uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2022/2023 można pobrać:

– w gabinecie pedagoga ( w godzinach pracy pedagoga),

– z dyżurki szkolnej,

– oraz na stronie www.eped.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku- sierpień 2022r.), dochody należy udokumentować zaświadczeniami (np. PUP, MOPS, wynagrodzenie za pracę ).

Wnioski proszę składać osobiście u pedagoga szkolnego w terminie do 15.09.2022r. (w godzinach pracy pedagoga)

                                                                                 Pedagog – Anna Koka