W imieniu Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego przekazujemy poniższe życzenia.